Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 5.2.2020

Rekisterinpitäjä: Remonttipiste Mika Punkkinen

Y-tunnus:  2120017-5

Korvenmäentie 17
45810 PILKANMAA

mpunkkinen@gmail.com

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Kerään henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat: 

  • yrityksemme, siis minä itse
  • sinä itse, jos keskustelemme esimerkiksi sähköpostitse

Säilytän henkilötietojasi:

  • sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
  • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.